1. ožujka 2020.

1. otvoreno kolo kupa RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju

Rijeka
KPA Kostrena

Nije održano

2. otvoreno kolo kupa RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju
+
1. otvoreno kolo kupa RH u podvodnim vještinama Brzo i vješto

Koprivnica
RK Šoderica

Nije održano

21. pojedinačno i ekipno kadetsko prvenstvo RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju

Koprivnica
RK Šoderica

20. lipnja 2020.

1. otvoreno kolo kupa RH u daljinskom plivanju perajama

Kostrena
KPA Kostrena

Nije održano

Kamp i Otvoreno prvenstvo RH u podvodnoj orijentaciji za djecu

Medulin
RSK Medulin

25. – 28. lipnja 2020.

Kamp i Otvoreni kup RH u podvodnoj orijentaciji za djecu
+
Otvoreno prvenstvo RH u podvodnoj orijentaciji za juniore i seniore

Fužine
SRD Viševica

4. srpnja 2020.

Otvoreno prvenstvo RH u daljinskom plivanju perajama
+
2. otvoreno kolo kupa RH u daljinskom plivanju perajama

Zagreb
KPP Dubrava

5. rujna 2020.

3. otvoreno kolo kupa RH u daljinskom plivanju perajama

Koprivnica
RK Šoderica

19. i 20. rujna 2020.

28. otvoreno pojedinačno juniorsko i seniorsko prvenstvo RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju

Zagreb
RK Geronimo

Listopad 2020.

4. otvoreno finalno kolo kupa RH u daljinskom plivanju perajama

Varaždin
KPA Drava

7. studenog 2020.

25. otvoreno ekipno juniorsko i seniorsko prvenstvo RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju
+
2. kolo kupa RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju

Rijeka
RK Nevera

5. prosinca 2020.

2. otvoreno finalno kolo kupa RH u podvodnim vještinama Brzo i vješto

Sisak
RK Sisak

Prosinac 2020.

3. otvoreno finalno kolo kupa RH u plivanju perajama i brzinskom ronjenju

Rijeka
KPA Kostrena